Hematologia Wieku Podeszłego (2013 r.)

Patronat Honorowy nad Spotkaniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów  Śląskich we Wrocławiu Pan Profesor Marek Ziętek oraz Prezydent Miasta Wrocławia Pan  Rafał Dutkiewicz.

Organizatorami konferencji byli: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, oraz firma SYMPOSION.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był Pan Profesor Kazimierz Kuliczkowski.

Tematem przewodnim konferencji były wyzwania, jakie przed hematologią stawia fakt postępującego starzenia się populacji w Polsce i na świecie.

Wybitni specjaliści przygotowali program poświęcony chorobom układu krwiotwórczego u osób starszych. Poruszone zostały zagadnienia związane m. in. z zaburzeniami krzepnięcia, ostrymi białaczkami, zespołami mielodysplastycznymi, nowotworami limfoproliferacyjnymi, szpiczakiem plazmocytowym, przewlekłą białaczką szpikową oraz transplantacjami komórek krwiotwórczych.

W konferencji wzięło udział blisko 250 lekarzy, którzy z bardzo dużym zainteresowaniem uczestniczyli we wszystkich przygotowanych w programie sesjach.

Serdecznie dziękujemy Państwu za uczestnictwo i pozytywne opinie na temat wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego Konferencji.

Zespół SYMPOSION