Podyplomowa Szkoła PTA w Białymstoku (2011 r.)

W sobotę 2 kwietnia 2011 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się kolejna konferencja z cyklu Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Standardy alergologii i dermatologii.

Patronat naukowy nad spotkaniem objął Pan Profesor Piotr Kuna, Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTA oraz Pani Profesor Anna Bodzenta-Łukaszyk z Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Głównymi Partnerami spotkania były firmy: GSK, która objęła grant naukowy nad sesją poświęconą astmie, oraz MSD, we współpracy z którą odbyła się sesja dotycząca alergii skórnej.

W programie znalazły się również zagadnienia obrzęku naczynioruchowego oraz steroidoterapii.

W konferencji wzięło udział 135 lekarzy.