Standardy w Pediatrii II (2012 r.)

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji Standardy w Pediatrii II, która odbyła się 27 października 2012 roku w Bydgoszczy.

Ta interdyscyplinarna konferencja mająca charakter cyklicznej realizowana jest pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Głównym założeniem konferencji jest ustalenie w gronie wybitnych ekspertów wspólnych standardów. Podczas konferencji bydgoskiej ustalano wspólny konsensus w zakresie: alergologii, gastroenterologii, hematologii oraz onkologii dziecięcej

Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego była Pani prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska oraz Pan prof. Mariusz Wysocki.

Okolicznością towarzyszącą konferencji był uroczysty jubileusz 15-lecia Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – najpopularniejszego cyklu szkoleń podyplomowych dla lekarzy pediatrów w Polsce realizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który firma Symposion ma zaszczyt współorganizować od lat 10.

 

Podczas spotkania jubileuszowego firma Symposion została uhonorowana dyplomem uznania za nieoceniony wkład organizacyjny w rozwój Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który na ręce Pani Prezes Zarządu Symposion – Małgorzacie Hein złożyła Pani prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.

W Konferencji Standardy w Pediatrii II wzięło udział 220 lekarzy.

Serdecznie dziękujemy Państwu za uczestnictwo i pozytywne opinie na temat wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego Konferencji.