VIII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych (2011 r.)

20–22 października 2011 r. w hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym odbył się VIII Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Polskiego Towarzystwa EndokrynologicznegoZgromadził on 480 uczestników.

Organizatorami Kursu byli: Pan Profesor Andrzej Milewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, oraz Pan Profesor Jerzy Sowiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego.

W programie Spotkania znalazły się liczne sesje, spotkania z ekspertem, kąciki ciekawych przypadków oraz briefing – przegląd aktualności w dziedzinie endokrynologii. Czterdziestu naukowców – wybitnych specjalistów, omówiło m.in. pełne nowości zagadnienia z dziedziny diabetologii, tyreologii, neuroendokrynologii, guzów neuroendokrynnych oraz ginekologii endokrynologicznej.

Kursowi towarzyszyły również, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, Warsztaty Ultrasonograficzne. Skierowane głównie do osób stawiających pierwsze kroki w diagnostyce ultrasonograficznej tarczycy, dzięki szerokiej prezentacji pacjentów, bardzo nowoczesnemu sprzętowi USG różnych producentów oraz doświadczonym prowadzącym, pozwoliły doskonalić praktyczne umiejętności także tym, którzy posiadali już wstępne przygotowanie.

W trakcie Spotkania miało także miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz spotkanie zespołu redakcyjnego podręcznika Endokrynologia.

Głównym Partnerem Konferencji była firma MERCK.

 

Więcej o konferencji