Symposion

Rejestracja »
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Sesje plakatowe

Czwartek, 27 września 2012 r. 

Ekspozycja plakatowa

13.30-15.30 

P1 Nowotwory narządów dokrewnych

Przewodniczący: prof. Grzegorz Kamiński, dr hab. Marek Dedecjus, dr hab. Maciej Bączyk

 

 

 • 1. Częstość i charakterystyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego w materiale Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Agnieszka Jagodzińska, Renata Michalak, Sylwia Rychlik, Wojciech Zieleniewski

 • 2. Ekspresja receptorów FSH w guzach endokrynnych - badanie immunohistochemiczne
  Marek Pawlikowski, Hanna Pisarek, Robert Kubiak, Maria Jaranowska, Henryk Stępień

 • 3. Analiza ultrasonograficznych cech ryzyka raka w „zmianach pęcherzykowych bliżej nieokreślonych” – porównanie ze „zmianami łagodnymi” i z „podejrzeniem nowotworu pęcherzykowego”
  Martyna Wojtaszek, Ewa Woźniak, Stanisław Sporny, Bożena Popowicz, Mariusz Klencki, Joanna Duda-Szymańska, Dorota Słowińska-Klencka

 • 4. „Zmiana pęcherzykowa bliżej nieokreślona” – ocena ryzyka złośliwości w porównaniu z rozpoznaniem „podejrzenie nowotworu pęcherzykowego”
  Ewa Woźniak, Martyna Wojtaszek, Bożena Popowicz, Stanisław Sporny, Mariusz Klencki, Joanna Duda-Szymańska, Dorota Słowińska-Klencka

 • 5. Pacjent z przerzutami guza neuroendokrynnego do wątroby o pierwotnie nieznanym punkcie wyjścia – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne - opis przypadku
  Anna Sowa-Staszczak, Agnieszka Stefańska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

 • 6. Decyzje terapeutyczne w przypadku pacjenta z NET żołądka o pośrednim stopniu zróżnicowania ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek – opis przypadku
  Anna Sowa-Staszczak, Agnieszka Stefańska, Romana Tomaszewska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

 • 7. Różnicowanie guzów tarczycy z zastosowaniem nowej analizy elastograficznej
  Rafał Słapa, Bartosz Migda, Wiesław Jakubowski, Jacek Bierca, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Kazimierz Szopiński

 • 8. Rola regulatorów limfangiogenezy podoplaniny i Prox1 w przerzutowaniu zróżnicowanych nowotworów tarczycy
  Justyna Sikorska, Magdalena Rudzińska, Jolanta Czerwińska, Mirosław Kiedrowski, Włodzimierz Olszewski, Barbara Górnicka, Małgorzata Janicka-Jedyńska, Nadia Sawicka, Jerzy Sowiński, Barbara Czarnocka

 • 9. Współistnienie różnych typów raka tarczycy u chorych leczonych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w latach 1999-2012
  Estera Mikina, Aldona Kowalska

 • 10. Problemy w diagnostyce guzów neuroendokrynnych
  Ewelina Baczyńska, Anna Sowa-Staszczak, Aleksandra Gilis-Januszewska, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Agnieszka Stefańska, Maciej Kołodziej, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Dorota Pach

 • 11. Odległe powikłania leczenia izotopowego nowotworów neuroendokrynnych
  Barbara Michalik, Sylwia Szpak-Ulczok, Tomasz Gawlik, Tomasz Olczyk, Kornelia Hasse-Lazar, Beata Jurecka-Lubieniecka, Daria Handkiewicz-Junak

 • 12. Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych trzustki
  Marta Kostecka-Matyja, Sylwia Kuźniarz-Rymarz, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Andrzej Matyja, Senka Stojanovic

 • 13. Monitorowanie rozwoju guzów chromochłonnych nadnerczy
  Agnieszka Kotecka-Blicharz, Barbara Jarząb, Sylwia Szpak-Ulczok, Kornelia Hasse-Lazar, Beata Jurecka-Lubieniecka, Agnieszka Pawlaczek, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

 • 14. Porównanie skuteczności leczenia ablacyjnego izotopem I-131 u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy po zastosowaniu rhTSH i stymulacji endogennej TSH
  Aleksandra Klimowicz, Nadia Sawicka, Maria Gryczyńska, Jakub Fischbach, Magdalena Matysiak-Grześ, Paweł Gut, Jarosław Kaznowski, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała

 • 15. Zróżnicowany rak tarczycy - rola badania PET-CT w ocenie niejodochwytnej wznowy i przerzutów
  Jarosław Kaznowski, Rafał Czepczyński, Maria Gryczyńska, Magdalena Matysiak-Grześ, Aleksandra Klimowicz, Marek Ruchała

 • 16. Ocena stężeń czynników angiogennych VEGF, VEGFR-2 i VCAM-1 w surowicy krwi chorych z nowotworami neuroendokrynnymi
  Violetta Rosiek, Wanda Foltyn, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Magdalena Londzin-Olesik, Agnieszka Haczek-Kluczewska, Anna Zemczak, Beata Kos-Kudła

 • 17. Porównanie wyników przedoperacyjnej elastografii zmian ogniskowych w tarczycy z pooperacyjną oceną wyciętego gruczołu - badanie pilotażowe
  Zbigniew Adamczewski, Marek Dedecjus, Jan Brzeziński, Andrzej Lewiński

 • 18. Znaczenie wskaźnika aktywności proliferacyjnej Ki67 jako czynnika prognostycznego w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego
  Wanda Foltyn, Anna Zemczak, Violetta Rosiek, Beata Kos-Kudła

 

P2 Choroby nadnerczy

Przewodniczący: prof. Grażyna Bednarek-Tupikowska, prof. Janusz Myśliwiec, prof. Maria Gryczyńska

 

 

 • 19. Zespół Cushinga z wielomiejscowymi złamaniami kośćca - różnicowanie z rozsiewem choroby nowotworowej nieznanym ognisku pierwotnym (opis przypadku)
  Beata Czakańska-Dec, Dariusz Kajdaniuk, Kornelia Hasse-Lazar, Tomasz Kozioł, Franciszek Mazur, Joanna Wierzbicka-Chmiel, Joanna Tarabura-Dragon, Dorota Pakuła, Bogdan Marek

 • 20. Wtórne zaburzenia czynności nadnerczy w przewlekłych chorobach - prezentacja przypadków
  Izabela Rogozińska, Krystyna Grela, Anna M. Kucharska, Ewa Małunowicz

 • 21. Jednostronna laparoskopowa adrenalektomia - operacją ratującą życie u chorej z ACTH - zależnym zespołem Cushinga
  Urszula Ambroziak, Alina Kuryłowicz, Beata Parzyszek, Grzegorz Zieliński, Sadegh Toutounchi, Maciej Skórski, Mariusz Piotrowski, Andrzej Cieszanowski, Sylwia Cygal-Lech, Maja Marczewska, Aleksander Wasiutyński, Maria Maksymowicz, Włodzimierz Olszewski, Tomasz Bednarczuk

 • 22. Czynniki kliniczne i badania laboratoryjne pozwalające rozpoznać pheochromocytoma
  Monika Szymonek, Aldona Kowalska

 • 23. Różnice w przebiegu pheochromocytoma postaci dziedzicznej i sporadycznej
  Monika Szymonek, Aldona Kowalska

 • 24. Wpływ sposobu pobierania krwi na wyniki badań aktywności reninowej osocza (ARO) oraz stężenia reniny i aldosteronu
  Piotr Glinicki, Wojciech Jeske, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Lucyna Bednarek-Papierska, Elżbieta Karpińska-Gasztoł, Małgorzata Gietka-Czernel, Wojciech Zgliczyński

 • 25. Przypadkowo wykryty guz chromochłonny u pacjenta z wieloletnią cukrzycą typu 2
  Maria Kurowska, Ewa Kiszczak-Bochyńska, Piotr Denew, Andrzej Nowakowski

 • 26. Nowe metody ultrasonograficzne mogą być przydatne w różnicowaniu niezłośliwych guzów nadnerczy: doniesienie wstępne
  Rafał Z. Słapa, Anna A Kasperlik-Załuska, Bartosz Migda, Kazimierz T Szopiński, Antoni Piwowoński, Elżbieta Rosłonowska, Krzysztof Mlosek, Wiesław Jakubowski

 • 27. Współistnienie guza chromochłonnego nadnercza i raka jasnokomórkowego nerki u pacjenta bez mutacji genetycznych typowych dla zespołu von Hippel-Lindau - opis przypadku
  Joanna Tarabura-Dragon, Anna Wyganowska, Wojciech Kreis, Dariusz Kajdaniuk, Bogdan Marek

 

P3 Choroby tarczycy

Przewodniczący: prof. Marek Ruchała, prof. Anhelli Syrenicz, prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska

 

 

 • 28. Występowanie autoprzeciwciał antylivinowych w chorobie Hashimoto
  Jerzy Kosowicz, Aleksandra Baumann-Antczak, Hanna Zamysłowska, Marek Ruchała

 • 29. Trudności w diagnostyce i leczeniu obrzęku przedgoleniowego
  Agnieszka Rusin-Tupikowska, Małgorzata Tupikowska, Joanna Maj, Barbara Stachowska, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Eugeniusz Baran

 • 30. Zaburzenia węchu u chorych z niedoczynnością tarczycy
  Hanna Czerniejewska, Bożena Wiskirska - Woźnica, Katarzyna Łącka, Piotr Świdziński, Teodor Świdziński, Maciej Owecki

 • 31. Długoterminowa skuteczność leczenia guzów autonomicznych tarczycy metodą przezskórnych wstrzyknięć etanolu
  Grzegorz Świder

 • 32. Ocena częstości występowania makroprolaktynemii u kobiet regularnie miesiączkujących z wolem guzkowym nietoksycznym lub chorobą autoimmunologiczną tarczycy
  Krzysztof C. Lewandowski, Danuta Gąsior-Perczak, Anna Słuszniak, Aldona Kowalska, Andrzej Lewiński

 • 33. Zapadalność na raka tarczycy w obszarze epidemiologicznym Olsztyna i dawnych granicach województwa olsztyńskiego w latach 1993-2011
  Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Ewa Aksamit-Białoszewska, Aleksander Stankiewicz, Danuta Shafie

 • 34. Ocena ultrasonograficzna pojedynczych guzków autonomicznych tarczycy
  Tomasz Tomkalski, Paweł Wójtowiec, Jerzy Pacholski

 • 35. Nowa metoda pomiaru echogeniczności tarczycy w zapaleniu Hashimoto
  Witold Zieleźnik, Justyna Małyszek-Tumidajewicz, Beata Stępień, Waldemar Wójcik

 • 36. Ocena leczenia ambulatoryjnego z zastosowaniem frakcjonowanych dawek radiojodu u pacjentów z wolem obojętnym olbrzymim
  Sonia Kaniuka-Jakubowska, Anna Lewczuk, Krystyna Mizan-Gross, Maciej Piskunowicz, Piotr Lass, Krzysztof Sworczak

 • 37. Zastosowanie techniki sekwencjonowania nowej generacji, mikromacierzy i QPCR do badania miRNA dla różnicowania molekularnego guzów pęchęrzykowych tarczycy
  Tomasz Stokowy, Michał Świerniak, Bartosz Wojtaś, Marta Danach, Knut Krohn, Krzysztof Fujarewicz, Barbara Jarząb, Ralf Paschke, Markus Eszlinger

 • 38. Ocena zależności pomiędzy leczeniem jodem radioaktywnym (I-131) a czasem wystąpienia ciężkiej lub umiarkowanej orbitopatii tarczycowej u pacjentów z chorobą Gravesa i Basedowa (ChGiB)
  Iwona Pałyga, Danuta Gąsior-Perczak, Grażyna Gajos, Aldona Kowalska

 • 39. Ciężka poamiodaronowa nadczynność tarczycy – optymalizacja terapii i wybór leczenia radykalnego w zależności od przebiegu klinicznego
  Marta Kostecka-Matyja, Anna Fedorowicz, Dorota Pach, Andrzej Matyja, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

 • 40. Leczenie nadczynności tarczycy u pacjentów z orbitopatią endokrynną – obserwacje własne
  Przemysław Janusz, Edyta Pawlak-Adamska, Jacek Daroszewski

 • 41. Obserwacje kliniczne pacjentów z nadczynnością tarczycy indukowaną interferonem-α z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C
  Agata Czarnywojtek, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Rafał Czepczyński, Ewelina Szczepanek-Parulska, Edyta Gurgul, Joanna Waligórska-Stachura, Iwona Bereszyńska, Ewa Florek, Adam Stangierski, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała

 • 42. Testy śródskórne z surowicą autologiczną w grupie kobiet chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto
  Anna Sadowska-Przytocka, Katarzyna Łącka, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz

 • 43. Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego w subklinicznej i jawnej nadczynności tarczycy
  Anna Popławska-Kita

 • 44. Plazmafereza zabiegiem przygotowującym do operacji w przypadku indukowanej jodem ciężkiej nadczynności tarczycy opornej na leczenie farmakologiczne
  Helena Jastrzębska, Ewa Szczepańska, Magdalena Kochman, Beata Nowakowska, Ryszard Gellert, Ireneusz Kozicki

 • 45. Czy kobiety ciężarne z niedoczynnością tarczycy wymagają suplementacji jodowej?
  Helena Jastrzębska, Zbigniew Bartoszewicz, Mariusz Ołtarzewski, Magdalena Kochman

 • 46. Zaburzenia czynności tarczycy a stopień zaawansowania przewlekłej niewydolności serca
  Agata Jabrocka-Hybel, Jerzy Hybel, Piotr Kusak, Bogdan Głowa, Wioletta Lenda-Tracz, Danuta Czarnecka, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

 • 47. Współudział mutacji w genach regulujących układ immunologiczny oraz w genach specyficznych dla gruczołu tarczowego w rozwoju choroby Hashimoto
  Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Agata Jabrocka-Hybel, Anna Skalniak, Jakub Piątkowski, Dorota Pach, Małgorzata Trofiumiuk, Marek Bodzioch, Renata Turek-Jabrocka, Małgorzata Kieć-Klimczak

 • 48. Ocena efektów leczenia nadczynności tarczycy jodem radioaktywnym 131I u pacjentów z guzkiem autonomicznym
  Zbigniew Adamczewski, Małgorzata Knapska-Kucharska, Lidia Oszukowska, Jacek Makarewicz, Andrzej Lewiński

 • 49. Czy leczenie raka tarczycy supresyjnymi dawkami L-tyroksyny wpływa na gęstość mineralną kości?
  Wojciech Nosowicz, Anna Wawrzyniak, Joanna Dytfeld, Wanda Horst-Sikorska

 

P4 Endokrynologia rozrodu

Przewodniczący: prof. Andrzej Milewicz, prof. Błażej Męczekalski, prof. Krzysztof Kula

 

 

 • 50. Częstość zaburzeń lękowych i ich wpływ na jakość życia u kobiet z zespołem policystycznych jajników
  Katarzyna Krępuła, Bożena Bidzińska-Speichert, Agnieszka Lenarcik, Urszula Tworowska-Bardzińska

 • 51. Ocena wpływu topiramatu (TPM) i lewetiracetam (LEV) na wdzielanie LH z komórek przedniego płata przysadki szczura in vitro
  Justyna Skrzypska, Ewa Wolińska - Witort, Lidia Martyńska, Małgorzata Kalisz, Magdalena Chmielowska, Elżbieta Wasilewska-Dziubińska

 • 52. Stężenie hormonu antymülerowskiego (AMH) w osoczu u kobiet z zespołem policystycznych jajników i cukrzycą typu 1
  Agnieszka Łebkowska, Monika Karczewska-Kupczewska, Agnieszka Nikołajuk, Agnieszka Adamska, Elżbieta Otziomek, Sławomir Wołczyński, Maria Górska, Irina Kowalska

 • 53. Rola dekoryny u kobiet z PCOS
  Krzysztof Katulski, Robert Nawrot, Anna Goździcka-Józefiak, Błażej Męczekalski

 • 54. Częstość występowania makroprolaktynemii u pacjentek z zespolem policystycznych jajników
  Anna Kostrzak, Błażej Męczekalski

 • 55. Ocena przydatności testu z klomifenem u pacjentów z czynnościowym hipogonadyzmem hipogonadotropowym oraz zaburzeniami spermatogenezy w ocenie reakcji na leczenie antyestrogenem
  Michał Rabijewski, Lucyna Papierska, Wojciech Zgliczyński

 • 56. U kobiet z zespołem PCO otyłość wiąże się z hiperproinsulinemią i hiperandrogenemią. Wpływ stosowania metforminy na stężenia proinsuliny i androgenów
  Aleksandra Kruszyńska, Elżbieta Karpińska-Gasztoł, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Wojciech Jeske

 • 57. Różnice w obrazie psychologicznym i hormonalnym szczupłych i otyłych chorych z zespołem policystycznych jajników
  Hanna Komarowska, Adam Stangierski, Izabela Warmuz-Stangierska, Katarzyna Ochmańska, Ryszard Waśko, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała

Piątek, 28 września 2012 r.   

Ekspozycja plakatowa

 13.15-15.15 

P5 Gospodarka wapniowo-fosforanowa

Przewodniczący: prof. Roman Lorenc, prof. Edward Franek, prof. Filip Gołkowski

 

 

 • 58. Eksperymentalne leczenie syntetycznym analogiem parathormonu (1-34 PTH) (Teriparatide) ciężkiej, opornej na leczenie konwencjonalne niedoczynności przytarczyc
  Michał Popow, Tomasz Bednarczuk, Urszula Ambroziak, Ireneusz Nawrot

 • 59. Skuteczność leczenia operacyjnego lub leczenia alendronianem pierwotnej nadczynności przytarczyc
  Jadwiga Szymczak, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Joanna Jakubowska, Diana Jędrzejuk

 • 60. Niedobór witaminy D w populacji województwa pomorskiego. Wstępna analiza
  Piotr Kmieć, Michał Żmijewski, Krzysztof Sworczak, Maria Lizakowska-Kmieć

 • 61. Osteoprotekcja – niedoceniany problem w opiece nad chorymi z nieswoistymi zapaleniami jelit
  Piotr Wiśniewski, Marcin Stanisławowski, Marek Guzek, Joanna Wypych, Krystian Adrych, Zbigniew Kmieć, Krzysztof Sworczak

 • 62. Ocena 10-letniego ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych u chorych z osteoporozą
  Anna Kawińska, Andrzej Kawiński, Ewa Sewerynek

 • 63. Ilościowa ocena podaży wapnia oraz witaminy D w diecie pacjentów Poradni Endokrynologicznej i Regionalnego Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy w Łodzi
  Agata Bryszewska, Joanna Łukomska, Kamil Brzozowski, Agnieszka Siejka, Ewa Sewerynek

 • 64. Ocena stężenia witaminy D3 u pacjentów zgłaszających się do Poradni Leczenia Osteoporozy
  Marta Wrona-lis, Agata Świniarska, Ewa Sewerynek

 • 65. Niedobór witaminy D w populacji miasta Krakowa – wyniki wstępne
  Małgorzata Trofimiuk-Muldner, Małgorzata Kieć-Klimczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

 

P6 Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego

Przewodniczący: prof. Marek Bolanowski, prof. Jan Podgórski, prof. Grzegorz Zieliński, prof. Włodzimierz Liebert

 

 

 • 66. Rodzinnie występujące gruczolaki przysadki - opis trzech rodzin. Czy są manifestacją rodzinnych izolowanych gruczolaków przysadki (FIPA)?
  Joanna Malicka, Joanna Świrska, Maria Kurowska, Marta Dudzińska, Andrzej Nowakowski

 • 67. Poporodowa martwica przysadki jest nadal rozpoznawana zbyt późno – obraz kliniczny zespołu Sheehana u 3 kobiet
  Maria Kurowska, Joanna Malicka, Agnieszka Zwolak

 • 68. Etiologia centralnej moczówki prostej (CMP) wśród chorych Kliniki Endokrynologii w Lublinie
  Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy Tarach, Piotr Denew

 • 69. Ropień przysadki u chorego z uprzednio rozpoznawanym makrogruczolakiem – opis przypadku
  Maria Kurowska, Jerzy Tarach

 • 70. Współwystępowanie makroprolaktynemii i hiperprolaktynemii u kobiet z oligo-/amenorrhoea jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem wykrycia gruczolaków przysadki
  Danuta Gąsior-Perczak, Krzysztof C. Lewandowski, Iwona Pałyga, Anna Słuszniak, Aldona Kowalska, Andrzej Lewiński

 • 71. Analiza stężeń hormonów tkanki tłuszczowej i białek pochodzenia kostnego u chorych z niedoborem hormonu wzrostu
  Sławomir A. Mucha, Agnieszka Siejka, Jan Komorowski

 • 72. Choroba Cushinga – prospektywna ocena przedoperacyjnych zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz nadwagi i otyłości. Czy wpływają one na wynik leczenia operacyjnego?
  Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Joanna Witek, Katarzyna Szamotulska, Wojciech Zgliczyński

 • 73. Badania immunohistochemiczne i scyntygraficzne receptorów somatostatynowych w inwazyjnych nieczynnych hormonalnie guzach przysadki i wyniki ich leczenia analogami somatostatyny
  Jolanta Kunert-Radek, Marek Pawlikowski, Hanna Pisarek, Natalia Zawada, Maciej Radek

 • 74. Hiperglikemia jako pierwsza manifestacja zawału przysadki mózgowej u pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 2
  Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski, Michał Słomian, Krzysztof Marczewski

 • 75. Ciężka hiponatremia jako pierwszy objaw wtórnej niedoczynności kory nadnerczy w przebiegu zespołu pustego siodła
  Przemysław Witek, Joanna Witek, Anna Stefanowska, Grzegorz Kamiński

 • 76. Skuteczność przedoperacyjnego leczenia oktreotydem-LAR u chorej z inwazyjnym makrogruczolakiem przysadki wydzielającym TSH, po przebytym leczeniu radiomodem
  Anna Gruszka, Jolanta Kunert-Radek

 • 77. Igf-1 jako czynnik predykcyjny u pacjentów z akromegalią leczonych chirurgicznie i analogiem somatostatyny
  Agata Bałdys-Waligórska, Anna Krzentowska, Filip Gołkowski, Grzegorz Sokołowski

 • 78. Wyniki endoskopowego, przezklinowego leczenia chirurgicznego akromegalii w oparciu o aktualnie przyjęte kryteria remisji
  Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek, Jan Podgórski, Andrzej Koziarski

 • 79. Znaczenie łącznego testu hamowania deksametazonem i stymulacji desmopresyną w ocenie skuteczności operacji przez klinowej w chorobie Cushinga
  Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Piotr Glinicki, Katarzyna Szamotulska

 • 80. Atypowe gruczolaki przysadki – analiza kliniczna i patologiczna na podstawie obserwacji własnych
  Jacek Kunicki, Maria Maksymowicz, Włodzimierz Olszewski, Wiesław Bonicki

 • 81. Endoskopowa przezklinowa resekcja w leczeniu olbrzymich gruczolaków przysadki
  Jacek Kunicki, Paweł Poppe, Wiesław Bonicki

 • 82. Endoskopowe przeznosowe leczenie ropni przysadki
  Jacek Kunicki, Paweł Poppe, Wiesław Bonicki

 • 83. Zastosowanie Metopironu do zmodyfikowanego protokołu cewnikowania żył szyjnych wewnętrznych w diagnostyce ACTH zależnego zespołu Cushinga – opis przypadku
  Janusz Pachucki, Grzegorz Zieliński, Magdalena Januszewicz, Sylwia Szpak-Ulczok

 

P7 Endokrynologia dziecięca

Przewodniczący: prof. Ewa Małecka-Tendera, prof. Mieczysław Walczak, prof. Marek Niedziela

 

 

 • 84. Przedwczesne dojrzewanie płciowe jako pierwszy objaw w przebiegu YST u 4,5-letniego chłopca
  Teresa Żak, Anna Noczyńska

 • 85. Nadczynność tarczycy w przebiegu nabłoniaka kosmówkowego jądra u 16-letniego chłopca
  Izabela Rogozińska, Artur Gadomski, Jadwiga Małdyk, Michał Brzewski

 • 86. Częstość występowania podklinicznej postaci niedoczynności tarczycy wśród dziewcząt w wieku gimnazjalnym na terenie Starogardu Gdańskiego
  Michał Siek, Justyna Breska-Kruszewska, Maciej Cherek, Karolina Dąbrowska, Vijay Sharma, Dominik Rachoń

 • 87. Leczenie operacyjne choroby Cushinga w wieku dziecięcym
  Grzegorz Zieliński, Przemysław Witek

 • 88. Predyspozycje genetyczne nie wyjaśniają krótko- i długoterminowego wpływu terapii hormonalnej na gęstość mineralną kości u dziewcząt z FHA
  Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Kornel Chełstowski, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz

 • 89. Osobista pompa insulinowa kontra pen w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci
  Anna Malczewska, Barbara Nowak, Ewa Barg

 • 90. Poziom stresu oksydacyjnego u otyłych dzieci w odniesieniu do stopnia nadwagi i powikłań metabolicznych
  Paweł Matusik, Zofia Prokopowicz, Berenika Norek, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek, Ewa Małecka-Tendera

 • 91. Hiperandrogenizm nadnerczowy (bez cech wrodzonego przerostu nadnerczy) u 16-letniego chłopca
  Teresa Żak, Anna Noczyńska

 • 92. Obniżona echogeniczność i zwiększone unaczynienie tarczycy płodu w ultrasonografii 2-wymiarowej spowodowane chorobą Gravesa u matki
  Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska, Grażyna Waśniewska

 • 93. Prowadzenie ciąży u kobiety z chorobą Gravesa-Basedowa: przydatność badania przeciwciał przeciwko receptorowi TSH i ultrasonograficznego monitorowania płodu
  Małgorzata Gietka-Czernel, Marzena Dębska, Piotr Kretowicz, Helena Jastrzębska

 • 94. Polimorfizm genu receptora witaminy D i gęstość mineralna kości u dziewcząt z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączek poddanych leczeniu estroprogestagenami
  Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Jakub Pobłocki, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Kornel Chełstowski, Anhelli Syrenicz

 

P8 Endokrynologia molekularna i doświadczalna

Przewodniczący: prof. Alicja Macke-Nauman, prof. Maciej Zabel, dr hab. Jadwiga Furmaniak

 
 • 95. Polimorfizm genów serotoniny, melanokortyny i dopaminy a seksualne objawy starzenia się mężczyzn oceniane wg skali AMS (The Aging Males’ Symptoms scale)
  Paweł Jóźków, Małgorzata Słowińska-Lisowska, Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś

 • 96. Czy diagnostyka polimorfizmów genu VDR umożliwi identyfikację grup ryzyka u kobiet pomenopauzalnych?
  Łukasz Łaczmański, Katarzyna Kolackov, Maurycy Pawlak, Felicja Lwow, Andrzej Milewicz

 • 97. Udział genów rodziny insulinopodobnych czynników wzrostu w rozwoju jasnokomórkowego raka nerki
  Michał Białożyt, Ryszard Braczkowski, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 • 98. Ocena ekspresji genów OPG/RANK/RANKL w komórkach jednojądrzastych krwi oraz zmian produktów genów OPG i RANKL po terapii ranelinianem strontu i ibandronianem u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną
  Michał Stuss, Piotr Rieske, Agnieszka Cegłowska, Wioletta Stępień-Kłos, Monika Sieruta, Dominika Kulczycka-Wojdala, Paweł Liberski, Ewa Sewerynek

 • 99. Określenie mechanizmu odpowiedzialnego za wywołaną przez trijodotyroninę migrację koaktywatora TRIP-230 z aparatu Golgiego do jądra komórkowego
  Piotr Popławski, Anna Wójcicka, Alicja Nauman

 • 100. Polimorfizm IVS1-397 T/C genu receptora estrogenowego alfa (ESR1) a przebieg choroby niedokrwiennej serca u kobiet po menopauzie
  Aleksandra Rutkowska, Jacek Rutkowski, Krzysztof Szyndler, Zofia Babińska, Jolanta Myśliwska, Janusz Siebert, Jan Rogowski, Dominik Rachoń

 • 101. Polimorfizmy genów kodujących IL1beta (SNP-511 i SNP+3953), IL10 (SNP-592 i SNP-1082) oraz TNF (SNP-308 i SNP-489) u chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w populacji polskiej
  Katarzyna Łącka, Agnieszka Paradowska-Gorycka, Anna Uliasz, Lucyna Kramer, Adam Maciejewski, Jan K. Łącki

 • 102. Polimorfizmy genu CTLA-4 +49 A/G i -318 C/T jako istotny czynnik genetyczny predysponujący do rozwoju AITD i wysokiego stężenia przeciwciał tarczycowych – badanie wstępne
  Dorota Pastuszak-Lewandoska, Daria Domańska, Barbara Czarnocka, Justyna Janik, Magdalena Rudzińska, Artur Bossowski, Anna Kucharska, Ewa Sewerynek, Karolina Czarnecka, Monika Migdalska-Sęk, Ewa Brzeziańska

 • 103. Pobudzane stosowaniem forskoliny uwalnianie wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórze - część nerwowa przysadki szczura in vitro jest hamowana przez melatoninę
  Magdalena Roszczyk, Marlena Juszczak

 

P-M Sesja plakatowa Młodych Endokrynologów

Przewodniczący: prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, dr hab. Rafał Czepczyński, dr Ewelina Szczepanek-Parulska

 
 • 104. Wole guzkowe a podwyższone miana przeciwciał przeciwko peroksydazie
  Barbara Bromińska, Gabriel Bromiński, Maciej Owecki, Michał Michalak, Marek Ruchała

 • 105. Wpływ występowania płatów piramidowych tarczycy na efekty leczenia ablacyjnego I 131 u pacjentów z rakiem zróżnicowanym tarczycy
  Nadia Sawicka, Aleksandra Klimowicz, Jerzy Sowiński, Robert Oleksa, Maria Gryczyńska, Anna Wyszomirska, Marek Ruchała

 • 106. Gospodarka glukozowa i insulinooporność u pacjentek z zespołem Turnera
  Adam Czyżyk, Anna Kostrzak, Błażej Męczekalski

 • 107. Kortykoliberyna (CRH) w surowicy krwi u pacjentek z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączki
  Agnieszka Podfigurna-Stopa, Błażej Męczekalski

 • 108. Inteligencja emocjonalna pacjentek z zespołem policystycznych jajników
  Adam Stangierski, Hanna Komarowska, Izabela Warmuz-Stangierska, Katarzyna Ochmańska, Martha Lodyga, Marek Ruchała

 • 109. Zmiany stężenia ghreliny w teście doustnego obciążenia glukoząu pacjentów z niedoczynnością tarczycy i akromegalią
  Edyta Gurgul, Jerzy Kosowicz, Marta Fichna, Magdalena Jaskuła, Maria Gryczyńska, Marek Ruchała

 • 110. Zmiany w narządzie żucia u pacjenta z akromegalią
  Aleksadra Jawiarczyk-Przybyłowska, Katarzyna Potoczek-Wallner, Marek Bolanowski

 • 111. Witamina D a składowe zespołu metabolicznego - czy istnieje zależność?
  Magdalena Wojtczak, Agnieszka Żalińska, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka

 • 112. Czy istnieje zależność między parametrami hormonalnymi i metabolicznymi u chorych z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy?
  Monika Turlejska, Sławomir A. Mucha,, Jan Komorowski, Agnieszka Siejka

Sobota, 29 września 2012 r. 

Ekspozycja plakatowa

11.45-15.15

P9 Cukrzyca

Przewodniczący: prof. Małgorzata Szelachowska, prof. Irina Kowalska, prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 
 • 113. Wpływ polimorfizmów genów FTO i MC4R na przyrost masy ciała w ciąży powikłanej cukrzycą typu 1
  Izabela Janas, Katarzyna Cyganek, Natalia Nowak, Anna Lipowska, Magdalena Szopa, Maciej Małecki

 • 114. Ocena insulinoterapii, jej wpływu na masę ciała i wyrównanie metaboliczne cukrzycy u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Diabetologicznym IMW w Lublinie
  Grzegorz Szcześniak, Piotr Paprzycki, Justyna Jaworska, Piotr Dziemidok

 • 115. Wiedza pacjentów leczonych z powodów chirurgicznych na temat cukrzycy typu 2
  Tomasz Kulpa

 • 116. Adiponektyna a wybrane adipocytokiny u kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową wraz z oceną poporodową
  Beata Matuszek, Agata Burska, Mariusz Kowalczyk, Aleksandra Pyzik, Katarzyna Zakościelna, Tomasz Paszkowski, Andrzej Nowakowski

 • 117. Czynniki związane ze stężeniem adiponektyny w surowicy u dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1
  Stanisław Piłaciński, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka

 • 118. Stężenie testosteronu u mężczyzn z cukrzycą typu 2
  Anna Piotrowska-Świrszcz, Wojciech Myśliński, Małgorzata Barud, Ewa Kuśmierczyk, Wojciech Barud

 • 119. Rola adipocytokin w prognozowaniu przebiegu cukrzycy typu 2
  Monika Lenart-Lipińska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Wojciech Gernand, Andrzej Nowakowski, Janusz Solski

 • 120. Znaczenie czynnika wzrostu fibroblastów 21 (FGF-21) w przebiegu cukrzycy typu 2
  Monika Lenart-Lipińska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Wojciech Gernand, Andrzej Nowakowski, Janusz Solski

 • 121. Kwas hialuronowy wśród markerów subklinicznego stanu zapalnego w przebiegu ciąży powikłanej cukrzycą ciążową
  Beata Matuszek, Agata Burska, Arleta Malecha-Jędraszek, Monika Lenart-Lipińska, Andrzej Nowakowski, Helena Donica

 • 122. Brak równowagi pomiędzy pro- i antyangiogennymi czynnikami oraz ich wartość prognostyczna w ocenie ryzyka rozwoju wczesnej angiopatii u młodocianych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1
  Katarzyna Zorena, Marta Kula, Ewa Malinowska, Małgorzata Myśliwiec, Krystyna Raczyńska

 • 123. Chemokiny zaangażowane w rozwój retinopatii cukrzycowej u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1
  Katarzyna Zorena, Małgorzata Myśliwiec, Dorota Raczyńska, Paweł Lipowski

 • 124. Analiza porównawcza rozkładu izomerycznego adiponektyny u kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową wraz z oceną poporodową
  Beata Matuszek, Agata Burska, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Helena Donica, Andrzej Nowakowski

 • 125. Ocena markerów immunologicznych, cytokin prozapalnych, czynności wydzielniczej komórek beta oraz insulinooporności u krewnych I stopnia osób z cukrzycą typu 1
  Katarzyna Siewko, Anna Popławska- Kita, Danuta Lipińska, Agnieszka Nikołajuk, Maria Górska, Małgorzata Szelachowska

 • 126. ADMA i SDMA w przebiegu cukrzycy typu 2
  Monika Lenart-Lipińska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Wojciech Gernand, Andrzej Nowakowski, Janusz Solski

 • 127. Wpływ insulinoterapii na jakość snu chorych na cukrzycę
  Marek Derkacz, Dominika Kowalczyk, Małgorzata Wilczewska, Joanna Kotuniak, Olga Czabak, Joanna Wicha, Iwona Chmiel-Perzyńska, Andrzej Nowakowski

 

P10 Otyłość i metabolizm

Przewodniczący: prof. Jan Komorowski, prof. Jerzy Tarach, dr hab. Dariusz Kajdaniuk

 
 • 128. Chemeryna, omentyna i waspina w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym
  Katarzyna Ziora, Andrzej Suwała, Joanna Oświęcimska, Elżbieta Świętochowska, Zofia Ostrowska

 • 129. Ocena powiązań pomiędzy stężeniem homocysteiny i wybranych parametrów stanu zapalnego o małym natężeniu a zapadalnością na zespół metaboliczny u mężczyzn
  Waldemar Herman, Anna Krzoska, Katarzyna Łącka, Robert Bugaj, Jolanta Dorszewska

 • 130. Ocena zależności pomiędzy stężeniem witaminy D i wybranych czynników prozapalnych u kobiet pomenopauzalnych
  Anna Bohdanowicz-Pawlak, Andrzej Milewicz, Jadwiga Szymczak, Anna Arkowska

 • 131. Opis przypadku choroby Medulanga typu 1 – rzadkiego zaburzenia proliferacyjnego tkanki tłuszczowej
  Maria Kurowska, Ryszard Wierzbicki, Joanna Malicka

 • 132. Wielodyscyplinarne leczenie pacjentki z cukrzycą typu 2 i otyłością olbrzymią czy może już diabetologia zabiegowa - opis przypadku
  Grzegorz Szcześniak, Justyna Jaworska, Tomasz Jaworski, Piotr Dziemidok

 • 133. Korelacje pomiędzy wskaźnikami otyłości a czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
  Felicja Lwow, Anna Brona, Andrzej Milewicz

 • 134. Adipocytokiny i steroidy płciowe u kobiet po menopauzie i ich udział w rozwoju zespołu metabolicznego
  Lucyna Siemińska

 • 135. Zabieg bariatryczny zmienia stężenie hormonów w krwi świń podczas rekonwalescencji
  Krystyna Pierzchała-Koziec, Michał Dyaczyński, Grzegorz Kowalski, Tomasz Sirek, Joanna Zubel, Ewa Ocłoń

 • 136. Glikokortykoidy modulują stan zapalny w tkance tłuszczowej u myszy
  Joanna Zubel, Ewa Ocłoń, Krystyna Pierzchała-Koziec

 • 137. Stężenia adiponektyny i rezystyny u starszych kobiet z chorobą Alzheimera
  Wojciech Bik, Agnieszka Baranowska-Bik, Ewa Wolińska-Witort, Małgorzata Kalisz, Maria Styczyńska, Małgorzata Chodakowska-Żebrowska, Anna Pfeffer-Baczuk, Maria Barcikowska, Bogusława Baranowska

 • 138. Częstość występowania polimorfizmów genów związanych z zaburzeniami metabolicznymi FTO oraz CNR 1 u wybranych grup z populacji polskiej
  Maurycy Pawlak, Katarzyna Kolačkov, Łukasz Łaczmański, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Andrzej Milewicz

 • 139. Wpływ polimorfizmu receptora β3–adrenergicznego na gromadzenie tłuszczu brzusznego i występowanie zaburzeń metabolicznych u nieotyłych kobiet i mężczyzn
  Grażyna Bednarek-Tupikowska, Barbara Stachowska, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Tomasz Miazgowski, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Diana Jędrzejuk, Małgorzata Tupikowska, Łukasz Łaczmański, Andrzej Milewicz

 • 140. Warianty genetyczne MC4R wykazujące związek ze spożyciem tłuszczu i mniejszą zawartością wisceralnej tkanki tłuszczowej u ludzi
  Edyta Adamska, Anna Citko, Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek, Joanna Gościk, Magdalena Waszczeniuk, Justyna Pliszka, Juliusz Wilk, Danuta Lipińska, Maria Górska, Adam Krętowski

 • 141. Tkankowe zużycie glukozy a Indeks masy ciała u kobiet z zespołem policystycznych jajników
  Andrzej Zmaczyński, Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska, Józef Krzysiek, Tomasz Milewicz

 • 142. Znaczenie środowiska rodzinnego w powstaniu nadwagi i otyłości
  Renata Chrzan, Tomasz Kulpa

 

P11 Ciekawe przypadki kliniczne

Przewodniczący: prof. Krzysztof Sworczak, dr hab. Jacek Daroszewski, dr hab. Maciej Owecki

 
 • 143. Hiponatremia w przebiegu zespołu SIADH u osoby z podejrzeniem zespołu MEN1 i rozsianą chorobą nowotworową o punkcie wyjścia w nerce
  Marcin Dębski, Małgorzata Wyszyńska

 • 144. Guz chromochłonny u ciężarnej
  Konrad Szosland, Ewa Bieniek, Andrzej Lewiński

 • 145. Konwersja niedoczynności tarczycy w nadczynność w przebiegu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) leflunomidem
  Marek Grzywa, Małgorzata Kądziela

 • 146. Zespół niedoczynności wielogruczołowej typu I jako zaburzenie wielodyscyplinarne. Opis przypadku
  Maria Kurowska, Joanna Malicka

 • 147. Wielohormonalna i nieleczona niedoczynność przysadki mózgowej u 73-letniej pacjentki z zespołem pustego siodła
  Bartosz Kiedrowicz, Monika Koziołek, Katarzyna Kubasik-Kładna, Anhelli Syrenicz

 • 148. Poważne powikłanie kardiologiczne po leczeniu wola olbrzymiego 131I
  Marek Grzywa

 • 149. Insulinooporność u pacjentki z marfanopodobną budową ciała - opis przypadku
  Grzegorz Szcześniak, Jacek Cygan, Piotr Dziemidok

 • 150. Możliwości zastosowania diagnostyki preimplantacyjnej w profilaktyce chorób metabolicznych na przykładzie zespołu Smitha, Lemlego i Opitza (SLOS)
  Krzysztof Łukaszuk, Joanna Liss, Anna Bruszczyńska

 • 151. Zespół żyły głównej górnej u osoby z częściowo zamostkowym wolem guzkowym nadczynnym
  Tadeusz Budlewski, Dorota Szydlarska, Radosław Chądzyński, Edward Franek

 • 152. Osteomalacja onkogenna – trudności w diagnostyce choroby – kilkuletnia obserwacja przypadku
  Arkadiusz Zygmunt, Anna Cyniak-Magierska, Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska, Krzysztof Zasada, Agnieszka Kokoszko-Bilska, Magdalena Stasiak, Andrzej Lewiński

 • 153. Przypadek współistnienia hemiagenezji płata tarczycy z chorobą Gravesa-Basedowa z orbitopatią
  Paweł Wójtowiec, Tomasz Tomkalski, Jerzy Pacholski

 • 154. Ciężka hipokalcemia i wtórna nadczynność przytarczyc jako pierwszy i nietypowy objaw utajonej celiakii dorosłych
  Joanna Świrska, Joanna Malicka, Ewa Kiszczak-Bochyńska, Anna Chałas, Andrzej Nowakowski

 • 155. Paliatywna terapia izotopowa u chorej z wysokozróżnicowanym guzem
  Magdalena Witkowska, Aneta Jańczyk, Alina Kuryłowicz, Marcin Żach, Bartosz Cieślak, Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Agnieszka Kondracka, Zbigniew Bartoszewicz, Tomasz Bednarczuk

 • 156. Podwyższone stężenie chromograniny A u chorej z przypadkowo wykrytym guzem
  Magdalena Witkowska, Aneta Jańczyk, Paweł Nyckowski, Bogusław Najniger, Marek Krawczyk, Andrzej Cieszanowski, Grzegorz Rosiak, Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki, Michał Mazurkiewicz, Janina Maja Marczewska, Tomasz Bednarczuk

 • 157. Pilna wewnątrznosowa endoskopowa dekompresja oczodołów u chorej z zagrażającą utratą wzroku orbitopatią w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa
  Piotr Miśkiewicz, Katarzyna Trautsolt, Tomasz Bartuszek, Anna Jabłońska, Agnieszka Samsel, Natalia Wołczańska, Dariusz Kęcik, Antoni Krzeski, Tomasz Bednarczuk

 • 158. Gwałtowny rozwój jaskry indukowany wielomiesięczną kortykoterapią doustną u chorej z aktywną ciężką orbitopatią tarczycową
  Helena Jastrzębska, Magdalena Kochman, Ewa Szczepańska, Barbara Kropidłowska, Dariusz Kęcik

 • 159. Przełom tarczycowy rozwijający się po porodzie
  Elżbieta Łomna-Bogdanov, Agnieszka Florczak, Jakub Zalasiński

 • 160. Zastosowanie ablacji etanolem guza neuroendokrynnego trzustki (wyspiaka) u 81-letniej pacjentki z ciężkimi hipoglikemiami – opis przypadku
  Elżbieta Andrysiak-Mammos, Teresa Starzyńska, Andrzej Białek, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska, Ewa Żochowska, Anhelli Syrenicz

 

P12 Varia

Przewodniczący: prof. Barbara Czarnocka, prof. Marek Grzywa, dr hab. Dorota Pach

 

 

 • 161. Dobowy rytm wydzielania prolaktyny i stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1 u chorych z rakiem piersi
  Mirella Krawczyk, Teresa Gasińska

 • 162. Stężenie adiponektyny, leptyny i rezystyny we krwi chorych z niedokrwiennym udarem mózgu
  Arkadiusz Bienek, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Mariusz Nowak, Lucyna Siemińska, Joanna Głogowska-Szeląg, Wanda Foltyn, Beata Kos-Kudła

 • 163. Wpływ mifepristonu i progesteronu stosowanych osobno lub łącznie na procesy wzrostowe komórek mysiego śródbłonka HECa10 in vitro
  Agata Niedziela, Gabriela Mełeń-Mucha

 • 164. Stężenie androgenów w ślinie i w surowicy u kobiet z zespołem policystycznych jajników – porównanie metod
  Dorota Szydlarska, Wiesław Grzesiuk, Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Ewa Bar-Andziak

 • 165. Stężenie leptyny i adiponektyny po podaniu egzogennej tyreotropiny
  Lucyna Siemińska, Barbara Jarząb

 • 166. Niski poziom testosteronu u hemodializowanych nie jest powiązany ze zwiększoną śmiertelnością w obserwacji 3 letniej
  Małgorzata Gąsiorek, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski

 • 167. Opieka pielęgniarska i częsty sposób monitorowania wpływa na poprawę przestrzegania zaleceń lekarskich w trakcie terapii pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną alendronianem 70
  Ewa Sewerynek, Wanda Horst-Sikorska, Wioletta Stępień-Kłos, Agnieszka Antkowiak, Małgorzata Janik, Karol Cieślak, Michalina Marcinkowska, Bogdan Małkowski, Ewa Karzewnik, Agnieszka Cegłowska, Maria Tabaszewska, Marek Lasota, Grażyna Krupińska, Anna Glądalska, Michał Stuss

 • 168. Kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności u osób transseksualnych po pierwszych etapach leczenia
  Izabela Warmuz-Stangierska, Katarzyna Ziemnicka, Adam Stangierski, Monika Gołąb, Joanna Zdanowska, Hanna Komarowska, Maria Danuta Głowacka, Marek Ruchała

 • 169. Wyzwania codziennej praktyki lekarskiej - rola rzadszych schematów dawkowania w poprawie skuteczności leczenia osteoporozy
  Ewa Sewerynek

 • 170. Wyrównanie hormonalne i metaboliczne pacjentów transseksualnych K/M po chirurgicznej zmianie płci
  Monika Gołąb, Katarzyna Ziemnicka, Andrzej Minczykowski, Katarzyna Karmelita-Katulska, Izabella Warmuz-Stangierska, Adam Stangierski, Joanna Zdanowska, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała, Maria Danuta Głowacka

 • 171. Jakość życia pacjentek z osteoporozą leczonych ibandronianem
  Wanda Horst-Sikorska, Liliana Celczyńska-Bajew, Iwona Król, Kamila Wawryniuk

Symposion

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71
biuro@symposion.pl

www.symposion.pl

realizacja: insys