Umiejętności jakie muszą posiadać uczestnicy warsztatów przed przystąpieniem do zajęć

0

Prowadzący:
dr Marcin Hołysz, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr Tomasz Dzieciątkowski, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

elementarne zasady pracy w laboratorium (praca jałowa, obsługa pipet automatycznych)
przydatna będzie znajomość podstaw PCR
z warsztatów skorzystają również osoby, które zetknęły się już z technologią Real-time PCR (wartością będzie możliwość konsultacji trudniejszych przypadków z doświadczonymi użytkownikami różnych platform sprzętowych, praktykami w dziedzinie mosuplementularnych technik diagnostycznych)

Umiejętności jakie nabędą uczestnicy warsztatów:
dobór i zakup sprzętu do prowadzenia reakcji Real-time PCR
izolacja kwasów nukleinowych z prób klinicznych na potrzeby diagnostyki opartej o Real-time PCR
przeprowadzanie reakcji i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z obsługą sprzętu
analiza wyników i ich przygotowanie na potrzeby odbiorców (doradcay, pacjentów etc.)
rozpoznanie kontekstu klinicznego wykonywanych analiz i umiejętność doradzenia w zakresie doboru materiału do badań oraz oceny jakościowej i ilościowej wyników

Zajęcia praktyczne oparte będą o następujące reakcje, znajdujące zastosowanie w mosuplementularnej diagnostyce medycznej:
ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green
ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR
zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka mosuplementularna w terapii celowanej raka jelita grubego)

ZAPRASZAMY:
diagnostów laboratoryjnych, biologów mosuplementularnych i biotechnologów, pracowników stacji epidemiologicznych i stacji krwiodawstwa.

 

PROGRAM

DZIEŃ 1 | 15 czerwca 2009
10.20 Rozpoczęcie warsztatów 10 min
10.30 Wykład:
Podstawy techniki Real-time PCR
podstawowe różnice między klasycznym PCR, Real-Time PCR a ilościowym PCR (qPCR),
terminologia stosowana do opisu technik PCR w czasie rzeczywistym
rodzaje sond i metod detekcji kwasów nukleinowych stosowanych w urządzeniach real-time PCR (SYBR Green, TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions etc.)
przegląd głównych grup zastosowań (proste pomiary ilości DNA, mierzenie poziomu ekspresji genów, wykrywanie mutacji i polimorfizmów etc.)
ograniczenia metody Real-time PCR
dr Marcin Hołysz notka», Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 45 min
11.15 Przedstawienie planu zajęć praktycznych (przekazanie protokołów i omówienie ćwiczeń) 15 min
11.30 Zajęcia praktyczne:
Przygotowanie matrycy do reakcji PCR, czyli izolacja DNA z próbek klinicznych 105 min
13.15 Przerwa na obiad 45 min
14.00 Zajęcia praktyczne:
Zapoznanie się z urządzeniem do prowadzenia reakcji PCR z możliwością pomiaru w czasie rzeczywistym
zasada działania
aplikacje
software
30 min
14.30 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji:
Ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green 75 min
15.45 Przerwa na kawę 30 min
16.15 Wykład: Zastosowania techniki Real-Time PCR w diagnostyce medycznej:
Przekazywanie próbek od pacjenta do laboratorium (specyfika przechowywania i transportu materiału przeznaczonego do izolacji DNA) – próbki śliny, krwi, zastosowanie kart typu FTA etc.
zakres czułości (uwagi praktyczne w kontekście badań diagnostycznych)
przegląd testów opartych o Real-time PCR uwzględnionych w protokołach leczenia przyjętych w Polsce
dr Tomasz Dzieciątkowski notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 45 min
17.00 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji:
Ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green 30 min
17.30 Zakończenie dnia
DZIEŃ 2 | 16 czerwca 2009
9.00 Rozpoczęcie warsztatów 10 min
9.10 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji:
Ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR
60 min
10.10 Wykład: Praktyczne rady dotyczące zakupu i eksploatacji urządzeń Real-time PCR (cz. I)
funkcje podstawowe
funkcje zaawansowane
certyfikaty
dr Marcin Hołysz notka», Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 30 min
10.40 Wykład: Praktyczne rady dotyczące zakupu i eksploatacji urządzeń Real-time PCR (cz. II)
koszty eksploatacji
odczynniki i gotowe zestawy
startery, czy warto projektować własne?
kontrola jakości (kontrole dostarczane przez producentów zestawów oraz firmy zewnętrzne)
dr Tomasz Dzieciątkowski notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 30 min
11.10 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji:
Ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR 30 min
11.40 Przerwa na kawę 30 min
12.10 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji:
Zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka mosuplementularna w terapii celowanej raka jelita grubego)
60 min
13.10 Wykład i dyskusja:
Rozwiązywanie problemów interpretacji i opracowania wyników na potrzeby doradcay klinicystów oraz badań epidemiologicznych
dr Tomasz Dzieciątkowski notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 40 min
13.50 Przerwa na obiad 40 min
14.30 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji:
Zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka mosuplementularna w terapii celowanej raka jelita grubego) 30 min
15.00 Sesja „TROUBLESHOOTING”, czyli wspólne rozwiązywanie problemów technicznych
omówienie typowych problemów
omówienie przypadków przedstawionych przez uczestników spotkania
dr Tomasz Dzieciątkowski notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Marcin Hołysz notka», Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 45 min
15.45 Zakończenie dnia

Planowane szkolenia Planowane szkolenia
Archiwum Archiwum
Wyszukaj spotkanie edukacyjne dla…

Program Program
Informacje organizacyjne Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny Patronat medialny
Powiadom znajomego Powiadom znajomego

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj