Umiejętności jakie nabędą uczestnicy warsztatów

0

Koordynator organizacyjny: Joanna Bulińska

 

 

ZAPRASZAMY:

diagnostów laboratoryjnych, biologów mosuplementularnych i biotechnologów, pracowników stacji epidemiologicznych i stacji krwiodawstwa.

 

 

 

Prowadzący:

dr Marcin Hołysz, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Tomasz Dzieciątkowski, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Umiejętności jakie muszą posiadać uczestnicy warsztatów przed przystąpieniem do zajęć:

elementarne zasady pracy w laboratorium (praca jałowa, obsługa pipet automatycznych)

przydatna będzie znajomość podstaw PCR

z warsztatów skorzystają również osoby, które zetknęły się już z technologią Real-time PCR (wartością będzie możliwość konsultacji trudniejszych przypadków z doświadczonymi użytkownikami różnych platform sprzętowych, praktykami w dziedzinie mosuplementularnych technik diagnostycznych)

 

 

 

dobór i zakup sprzętu do prowadzenia reakcji Real-time PCR

izolacja kwasów nukleinowych z prób klinicznych na potrzeby diagnostyki opartej o Real-time PCR

przeprowadzanie reakcji i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z obsługą sprzętu

analiza wyników i ich przygotowanie na potrzeby odbiorców (doradcay, pacjentów etc.)

rozpoznanie kontekstu klinicznego wykonywanych analiz i umiejętność doradzenia w zakresie doboru materiału do badań oraz oceny jakościowej i ilościowej wyników

 

 

Zajęcia praktyczne oparte będą o następujące reakcje, znajdujące zastosowanie w mosuplementularnej diagnostyce medycznej:

ilościowe badanie obecności wirusa CMV z użyciem fluorochromu SYBR Green

ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR

zastosowanie multiplex qPCR do wykrywania obecności mutacji w genie K-RAS (diagnostyka mosuplementularna w terapii celowanej raka jelita grubego)

 

 

Fotorelacja z poprzedniej edycji warsztatów, które odbyły się 15-16 czerwca w Poznaniu

 

 

 

PROGRAM

 

DZIEŃ 1 | 24 sierpnia 2009

10.20 Rozpoczęcie warsztatów 10 min

10.30 Wykład:

Podstawy techniki Real-time PCR

podstawowe różnice między klasycznym PCR, Real-Time PCR a ilościowym PCR (qPCR),

terminologia stosowana do opisu technik PCR w czasie rzeczywistym

rodzaje sond i metod detekcji kwasów nukleinowych stosowanych w urządzeniach real-time PCR (SYBR Green, TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions etc.)

przegląd głównych grup zastosowań (proste pomiary ilości DNA, mierzenie poziomu ekspresji genów, wykrywanie mutacji i polimorfizmów etc.)

ograniczenia metody Real-time PCR

dr Marcin Hołysz  notka», Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 45 min

11.15 Przedstawienie planu zajęć praktycznych (przekazanie protokołów i omówienie ćwiczeń) 15 min

11.30 Zajęcia praktyczne:

Przygotowanie matrycy do reakcji PCR, czyli izolacja DNA z próbek klinicznych 105 min

13.15 Przerwa na obiad 45 min

14.00 Zajęcia praktyczne:

Zapoznanie się z urządzeniem do prowadzenia reakcji PCR z możliwością pomiaru w czasie rzeczywistym

zasada działania

aplikacje

software

30 min

14.30 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji:

Ilościowe badanie obecności adenowirusów z użyciem sondy TaqMan 75 min

15.45 Przerwa na kawę 30 min

16.15 Wykład: Zastosowania techniki Real-Time PCR w diagnostyce medycznej:

Przekazywanie próbek od pacjenta do laboratorium (specyfika przechowywania i transportu materiału przeznaczonego do izolacji DNA) – próbki śliny, krwi, zastosowanie kart typu FTA etc.

zakres czułości (uwagi praktyczne w kontekście badań diagnostycznych)

przegląd testów opartych o Real-time PCR uwzględnionych w protokołach leczenia przyjętych w Polsce

dr Tomasz Dzieciątkowski  notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 45 min

17.00 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji:

Ilościowe badanie obecności adenowirusów z użyciem sondy TaqMan 30 min

17.30Zakończenie dnia

DZIEŃ 2 | 25 sierpnia 2009

9.00 Rozpoczęcie warsztatów 10 min

9.10 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji:

Ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR

60 min

10.10 Wykład: Praktyczne rady dotyczące zakupu i eksploatacji urządzeń Real-time PCR (cz. I)

funkcje podstawowe

funkcje zaawansowane

certyfikaty

dr Marcin Hołysz  notka», Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 30 min

10.40 Wykład: Praktyczne rady dotyczące zakupu i eksploatacji urządzeń Real-time PCR (cz. II)

koszty eksploatacji

odczynniki i gotowe zestawy

startery, czy warto projektować własne?

kontrola jakości (kontrole dostarczane przez producentów zestawów oraz firmy zewnętrzne)

dr Tomasz Dzieciątkowski  notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 30 min

11.10 Analiza, omówienie wyników oraz sformułowanie diagnozy z reakcji:

Ilościowe badanie obecności wirusa EBV z wykorzystaniem sond LightCycler oraz analizy krzywych topnienia produktów reakcji PCR 30 min

11.40 Przerwa na kawę 30 min

12.10 Przygotowanie i przeprowadzenie reakcji:

Genotypowanie pojedynczonukleotydowych zmian (SNPs) metodą High Resolution Melting (HRM)

60 min

13.10 Wykład i dyskusja:

Rozwiązywanie problemów interpretacji i opracowania wyników na potrzeby doradcay klinicystów oraz badań epidemiologicznych

dr Tomasz Dzieciątkowski  notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 40 min

13.50 Przerwa na obiad 40 min

14.30 Genotypowanie pojedynczonukleotydowych zmian (SNPs) metodą High Resolution Melting (HRM)

Zastosowania w onkologii i genetyce medycznej 30 min

15.00 Sesja „TROUBLESHOOTING”, czyli wspólne rozwiązywanie problemów technicznych

omówienie typowych problemów

omówienie przypadków przedstawionych przez uczestników spotkania

dr Tomasz Dzieciątkowski  notka», Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Marcin Hołysz  notka», Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Mosuplementularnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 45 min

15.45Zakończenie dnia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj